ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

*Γιώργος Νταγκούμας: Να δημιουργηθεί μία ομάδα 3-4 ατόμων με το όνομα «Οργανισμός Τουρισμού Γρεβενών»…

Προτάσεις για την ανάπτυξη των Γρεβενών Μέσα από την μεγάλη ανησυχία που έχουμε για τον τόπο στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που