Ημέρα: 22 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση για συμμετοχή ως ιδιώτες συνεργάτες στις έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

  Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές