ΛΥΚΕΙΟ

Τι θα αλλάξει στο Λύκειο με την επαναφορά του 9.5 ως προαγωγικού βαθμού και την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων

Την ανάγκη "να πάψει το εξεταστικό σύστημα να λειτουργεί ως λαιμητόμος, οδηγώντας πάρα πολλά παιδιά εκτός εκπαιδευτικού συστήματος" επεσήμανε