Μήνας: Νοέμβριος 2014

Ο “Γρεβενίτης” εύφρανε τας καρδίας σύσσωμης της πολιτικής, κοινωνικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ποντγκόριτσα…

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, 21 Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού και για τα Εισόδια της Παναγίας, ο