ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών στον Δήμο Γρεβενών

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι : Α. Σύμφωνα με την