ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Δήμος Γρεβενών: Αλλαγή της ημέρας της Λαϊκής Αγοράς την Μ.Εβδομάδα

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών, ανακοινώνει ότι η εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά της Μεγάλης