ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλάζει το Σάββατο 4 Ιουνίου, για μία ημέρα

Η ομάδα «Θεσσαλονίκη Αλλιώς» οργανώνει πρωτότυπες δράσεις με στόχο την αξιοποίηση στις διατηρητέες παλιές αποθήκες Πλοία διασχίζουν το Θερμαϊκό μεταφέροντας ανθρώπους