ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Παραδοχή Παπαντωνίου: Οι μισές καταθέσεις στην HSBC είναι δικά μου χρήματα

Υπόμνημα - φωτιά για τις τραπεζικές καταθέσεις της συζύγου του Γ. Παπαντωνίου... Κεφάλαια από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πηγές περιείχε ο επίμαχος