Χρήστος Μίμης

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Γρεβενών:Η Δημόσια διοίκηση στη υπηρεσία του πολίτη, κράτος και αποκέντρωση, αυτοδιοίκηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Tο ΠΑΣΟΚ, σθεναρά αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κράτους ανοιχτού, λειτουργικού, αποτελεσματικού και ευέλικτου το οποίο μακριά από τη γραφειοκρατία, την

Μαρία Δαμανάκη στη Βουλή: Σε σύνολο 208 εκ ευρώ, η Ελλάδα απορρόφησε, σε 4 χρόνια, μόλις 6 εκ ευρώ…

Το μεγάλο πρόβλημα με την καθυστέρηση απορρόφησης από την Ελλάδα αλιευτικών κοινοτικών κονδυλίων, επεσήμανε η αρμόδια ελληνίδα επίτροπος της ΕΕ

Οι αλλαγές στα νοσοκομεία Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Καμία μεταβολή στα νοσοκομεία Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών

Επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης των Νοσοκομείων Ενιαία διοίκηση των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, μεταφορά κλινικών από τη μία νοσηλευτική μονάδα στην άλλη