Μήνας: Σεπτέμβριος 2011

Κοζάνη: Συνάντηση Αστυνομικού Διευθυντή με τη Γενική Πρόξενο των Η.Π.Α.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Βάιος Χονδρός, συνάντησε την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011 στο κτίριο της