Ημέρα: 22 Νοεμβρίου 2013

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών: «Εν αρχή ην ο λόγος … Η Ποιότητα της Πολιτικής, Η Ποιότητα της Ανάπτυξης»

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 , «Συζήτηση για δυο βιβλία» με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη...              Ο Δήμος Γρεβενών και η Δημόσια Κεντρική