Μήνας: Σεπτέμβριος 2013

Στους 2.113 οι δημόσιοι υπάλληλοι που τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο

Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση Oλοκληρώθηκε η καταγραφή του συνόλου των εκκρεμών ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν δημοσίους υπαλλήλους. Επισημαίνεται ότι οι