Μήνας: Μάρτιος 2012

Οι εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιών…

Το Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι, οι εξετάσεις