Ημέρα: 11 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Κόνιτσας-Πραμάντων…

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας-Πραμάντων στα πλαίσια του συντονισμού και της λειτουργίας των Εθνικών Θεματικών Δικτύων ΠΕ και της υλοποίησης