Ημέρα: 2 Αυγούστου 2011

Ένταξη 68 νέων επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση χρηματοδότησής τους

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το