Ημέρα: 5 Ιουλίου 2014

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χαράλαμπος Θεοχάρης , Περιφερειακός Συντονιστής Αλλοδαπών Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώνεται ότι τοποθετήθηκε ως Περιφερειακός Συντονιστής Αλλοδαπών Δυτικής Μακεδονίας, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χαράλαμπος Θεοχάρης του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1963 στην Δημητσάνα