Ημέρα: 23 Φεβρουαρίου 2013

Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης & Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα για τις ΜΜΕ Smart+ _

«Οι προσπάθειες για στοχευμένη και ‘έξυπνη’ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία στα τελικά στάδια εφαρμογής της για το 2013» To