Ημέρα: 10 Ιουλίου 2012

Ξεκίνησε από το Δήμο η διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών Κιβωτού Γρεβενών (Video)

Για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως Ιαματικού υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΦΕΚ 2215/2009)

Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Αντιπεριφερειάρχη Πασχάλη Χαρούμενου

Για την Επιτάχυνση της αξιολόγησης των Σχεδίων βελτίωσης Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας