ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ

Πολιτική Ιστορία των Γρεβενών: Η ΑΝΟΔΟΣ του Αλεξ. ΛΑΔΑ στο πολιτικό στερέωμα των ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Γράφει ο Αλέξανδρος ΤΖΙΟΛΑΣ

Οι παρατάξεις της εποχής – Οι αντίπαλοι και τα κόμματα – Οι εξελίξεις της πολιτικής διαμάχης – Τα κέντρα εξουσίας

Οι (3) παλαιότερες φωτογραφίες της πόλης των Γρεβενών – Η συνεργασία των Αφων Μανάκια με το Μακεδονικό Ημερολόγιο – Γράφει ο Αλέξανδρος ΤΖΙΟΛΑΣ

Τον Νοέμβριο 2011 μέχρι τον Φεβρουάριο 2012, άνοιξε στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Ιστορίας, η έκθεση φωτογραφίας και ιστορικού υλικού για