Μήνας: Ιανουάριος 2020

Συνάντηση στο Διοικητήριο Γρεβενών για τη δρομολόγηση έργων υποδομής αναπτυξιακού-οικονομικού ενδιαφέροντος ιδιωτών (γεωργών, κτηνοτρόφων), κοινωνικού ενδιαφέροντος και πολιτισμού…

Παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γεωργίου Κασαπίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών,  Ιωάννη Γιάτσιου, (περισσότερα…)