ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρτέλ απορρυπαντικών- «Ξέπλεναν» τις τιµές στα ράφια όλης της Ευρώπης

Η Κοµισιόν αποκάλυψε συµπαιγνία πολυεθνικών... Καµπάνα συνολικού ύψους 315,2 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι πολυεθνικές εταιρείες Unilever καιProcter & Gamble