Ημέρα: 21 Απριλίου 2014

Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας και για όσους χρωστούν στον ΟΑΕΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τη δυνατότητα να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας δίνει σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό,