Ημέρα: 20 Φεβρουαρίου 2014

Απλοποίηση αδειοδότησης φυτοφαρμάκων για χρήσεις ήσσονος σημασίας

Αφορά καλλιέργειες όπως: ακτινίδιο, καρύδια, φιστίκια, σκόρδο, κρεμμύδι, μαστίχα Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Η αξιολόγηση αποτελεί μία συνισταμένη ενός ευρύτερου πλέγματος…

 "Υπάρχουν αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης που βασίζονται σε μετρήσιμα κριτήρια και στοιχεία'' Η αξιολόγηση του προσωπικού αναφέρεται ουσιαστικά στην αξιολόγηση της απόδοσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προήδρευσε στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας της Ε.Ε, επί Ελληνικής Προεδρίας, στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προήδρευσε