Ημέρα: 27 Οκτωβρίου 2013

Το έθιμο τιμής της ελληνικής σημαίας – Γιατί βάζουμε την γαλανόλευκη στα μπαλκόνια των σπιτιών

Στο Πάπυρο εγκυκλοπαιδικό λεξικό έχει δίπλα της τον εξής ορισμό: «Σημαία: τεμάχιον υφάσματος, φέρον δύο ή πλείονα χρώματα μετά διαφόρων παραστάσεων

H πρώτη συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας

Tο ∆.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µετά από τη συγκρότησή του σε σώµα, είχε την Πέµπτη, 25.10.2013 και