Ημέρα: 18 Απριλίου 2013

Χ. Θεοχάρης: Eλεγχοι τώρα και στα φυσικά πρόσωπα – Εξετάζονται καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, δάνεια

Διαπίστωσε έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης, αδυναμία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών Στα φυσικά πρόσωπα μεταφέρεται πλέον το επίκεντρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού, όπως δήλωσε