Ημέρα: 18 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : Τα μνημεία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς του τόπου μας, αντικείμενο πιλοτικής δράσης προβολής μέσω διαδικτύου…

Για το Πρόγραμμα Interreg VC που αφορά στον πολιτισμό - Histcape Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει