Ημέρα: 22 Σεπτεμβρίου 2011

Εργαζόμενοι στην Πρωτ/θμια Αυτοδιοίκηση Γρεβενών: “Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια”…

Συγκέντρωση ειδοποιήσεων και επιστροφή σε Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Η. των έκτακτων χαρατσιών Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21-09-2011 τα μέλη του

Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στις… Βρυξέλλες

Συμμετοχή του Κέντρου Περιβάλλοντος στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED-IPPC-NET που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2011 στις