Ημέρα: 9 Αυγούστου 2011

Δυνατότητα άδειας πέντε ετών άνευ αποδοχών για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο

Εθελούσια πρόσκαιρη αποχώρηση Διεύρυνση της δυνατότητας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών έως 5 χρόνια ή μειωμένο ωράριο για ανάλογο χρονικό διάστημα, προβλέπουν