Ημέρα: 30 Ιουλίου 2011

Φταίει η ΔΕΗ για τα ρήγματα που απειλούν να βουλιάξουν την Μαυροπηγή

Επιτακτική ανάγκη η άμεση μετεγκατάσταση του χωριού Η ύπαρξη δύο παράλληλων ρηγμάτων στην Μαυροπηγή συνδέεται άμεσα με την εξορυκτική δραστηριότητα της