Ημέρα: 5 Ιανουαρίου 2014

Το 2015 η καθολική εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – Ποιες αλλαγές έρχονται από το 2014

Το αργότερο τον Φεβρουάριο του 2014 θα κατατεθούν στη Βουλή οι οριστικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προκειμένου αυτός