Ημέρα: 21 Νοεμβρίου 2012

Έτοιμοι για υπηρεσία 77 νέοι αστυνομικοί της γειτονιάς

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων σε ολόκληρη τη xώρα Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης εβδομήντα επτά νέων αστυνομικών, οι οποίοι