ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Μεταφορά του Κτηνιατρικού Κέντρου στο Διοικητήριο Γρεβενών…

Από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια αναδιοργάνωσης/συγχώνευσης των υπηρεσιών της, αλλά κυρίως του μεγάλου στόχου