ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Αφορά τους κτηνοτρόφους Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών…

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων υποχρεούνται να διενεργούν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στην

Μεταφορά του Κτηνιατρικού Κέντρου στο Διοικητήριο Γρεβενών…

Από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια αναδιοργάνωσης/συγχώνευσης των υπηρεσιών της, αλλά κυρίως του μεγάλου στόχου