ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το πετρέλαιο σε Ιωάννινα, Πατραϊκό Κόλπο και Κατάκολο

Εκτιμώμενα αποθέματα 250 εκατ. βαρέλια Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις περιοχές των Ιωαννίνων, του Πατραϊκού Κόλπου

Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Κόνιτσας-Πραμάντων…

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας-Πραμάντων στα πλαίσια του συντονισμού και της λειτουργίας των Εθνικών Θεματικών Δικτύων ΠΕ και της υλοποίησης

Σύσκεψη στα Γιάννενα, για την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης

Η ανασυγκρότηση και ο επανασχεδιασμός των περιφερειακών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης όπως αυτή προβλέπεται