ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκε σχέδιο δράσης της ΑΝΓΡΕ ΑΕ ΟΤΑ στο πρόγραμμα CIVITAS CATALIST

Εγκρίθηκε σχέδιο δράσης που υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ  στην τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος CIVITAS CATALIST.

ΠΔ 35:Τρόπος υπολογισμού τής ιδίας συμμετοχής τού επενδυτή και καταβολής τής ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011

Δημοσιεύτηκε το ΠΔ 35 που αφορά στον τρόπο υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της