Ημέρα: 7 Ιανουαρίου 2020

Σχολή Προπονητών UEFA C στα Γρεβενά- 2η ΦΑΣΗ 13 – 18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Τα δικαιολογητικά απαιτούνται ΜΟΝΟ για ΝΕΕΣ εγγραφές υποψήφιων προπονητών, που έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση σε άλλη σχολή ! (περισσότερα…)

Η Αικατερίνη Τσιομπάνου εκλέχθηκε ως νέος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Δυτικής Μακεδονίας

Mε τη με αριθμό 357/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περισσότερα…)