Ημέρα: 28 Ιανουαρίου 2019

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

5η Πρόσκληση -Η Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ολοκλήρωση της ημιτελούς σχολής κτιριακού συγκροτήματος σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών» στην Οικονομική Επιτροπή της