Ημέρα: 7 Ιουλίου 2016

Ζητούν από τους μαθητές να επιστρέψουν τα απολυτήρια Λυκείου για να αντικατασταθούν με νέα λόγω λάθους

Οι Διευθυντές Λυκείων πρέπει να ακυρώσουν τα μη παραληφθέντα απολυτήρια ή να καταστρέψουν ενώπιον των αποφοίτων όσα επιστρέφονται Ολα τα Λύκεια