Ημέρα: 2 Ιουνίου 2016

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην “Τραπεζική και Χρηματοοικονομική” στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας .. – Δείτε το Πρόγραμμα..

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» προσφέρει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Master of Sciences