Ημέρα: 2 Ιουνίου 2016

Τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας στο έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Μεγαλύτερη διαφάνεια και ορθολογική διαχείριση... Τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο έργο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», με (περισσότερα…)