Μήνας: Σεπ 2015

Με τα φτερωτά του ακροδάχτυλα ο Γιώργος Καραγιάννης μας επιφύλαξε ένα ονειρικό ταξίδι στα δώματα της Κλασικής Μουσικής…

Η κατάνυξη απότοκος της μουσικής ευωχίας!... Ο διακεκριμένος, συμπατριώτης μας πιανίστας, Γιώργος Καραγιάννης,  με τα φτερωτά του ακροδάχτυλα, σκόρπισε