Ημέρα: 14 Αυγούστου 2015

Τι αναφέρεται για το φυσικό αέριο και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας -Αναλυτικά οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, κανένας προμηθευτής ηλεκτρισμού δεν θα πρέπει να κατέχει μερίδιο πάνω από 50%, της αγοράς λιανικής,