Ημέρα: 3 Ιουνίου 2015

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Γρεβενά

Mε φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και της Θεματικής