Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων promitheus.gov.gr

10 Φεβρουαρίου, 2015 by Χρήστος Μίμης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΟ Δήμος Γρεβενών ενημερώνει τις επιχειρήσεις- υποψήφιους προμηθευτές του, ότι με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 προβλέπεται πλήρης εφαρμογή, από 1/10/2014 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και μέσω αυτού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μιας δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω άνευ ΦΠΑ.

Ειδικότερα το σύστημα διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης.

Οι Οικονομικοί Φορείς, επομένως, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην αριστερή στήλη της ανωτέρω ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο: «Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας».

Η χρήση του συστήματος από τους Οικονομικούς Φορείς (προμηθευτές δημοσίου) πραγματοποιείται με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής.

Αυτή χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html.

Στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)» υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης και ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί για την χρήση του μέσου αυτού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

This entry was posted on Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, 2015 at 20:57 and is filed under ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply