Ημέρα: 4 Νοεμβρίου 2014

Το 70% της αποζημίωσης που διεκδικούν θα λάβουν τα «θύματα» της «Ασπίς»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης -μέσω του μηχανισμού εγγυήσεων - Δεν θα χρειαστεί να καταθέσουν σχετικές αγωγές Τα «θύματα»