Ημέρα: 10 Αυγούστου 2014

Η δραστηριότητα του Ιουλίου 2014 των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Κατά το μήνα Ιούλιο 2014, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας: α.   Συνελήφθησαν συνολικά τετρακόσια έξι (406) άτομα. Ειδικότερα: (περισσότερα…)