Περίπου 500 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στον ΟΤΕ, με την εταιρεία να προκηρύσσει θέσεις για τεχνικούς πεδίου, μηχανικούς, πωλητές καταστημάτων και εταιρικούς πωλητές. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013. Αναλυτικά οι πληροφορίες για κάθε ειδικοτητα παρακάτω:

Θέσεις για Account Managers Εταιρικών Πελατών

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Account Managers Εταιρικών Πελατών  στις ακόλουθες περιοχές:

 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 • ΑΡΤΑ
 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΝΑΥΠΛΙΟ
 • ΠΑΤΡΑ
 • ΡΟΔΟΣ

Προφίλ Θέσης Account Manager Εταιρικών Πελατών

Κύριο αντικείμενο:

 • ·         Προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους Εταιρικούς Πελάτες με σκοπό τη διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη/διεύρυνση του πελατολογίου.
 • ·         Διερεύνηση & ανάλυση των αναγκών των Εταιρικών Πελατών με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.
 • ·         Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης & υποστήριξης των Εταιρικών Πελατών.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

 • ·         Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ·         Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
 • ·         Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)
 • ·         Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • ·         Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • ·         Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • ·         Εστίαση στο αποτέλεσμα
 • ·         Ομαδικό πνεύμα
 • ·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • ·         Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • ·         Προϋπηρεσία δύο ετών σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
 • ·         Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας

Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

 • ·         Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα account management και νέες τεχνολογίες
 • ·         Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • ·         Εταιρικό αυτοκίνητο
 • ·         Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • ·         Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας
 • ·         Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Θέσεις για Τεχνικούς Πεδίου

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνικούς Πεδίου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Προφίλ Θέσης Τεχνικού Πεδίου

Κύριο αντικείμενο:

 • ·         Τεχνικές εργασίες άρσης βλαβών και κατασκευής: νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, μεταφορών, τοπικών βρόχων, μεικτονομήσεων, μετάδοσης, μεταγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων με κατάλληλα όργανα και χρήσης Netbook.
 • ·         Τεχνικές εργασίες άρσης καλωδιακών βλαβών και κατασκευών εναερίων και υπογείων αστικών και υπεραστικών καλωδίων.
 • ·         Χρήση και ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης της τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας.
 • ·         Επίβλεψη / επιστασία εκτέλεσης δικτυακών εργασιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου από αναδόχους.
 • ·         Εκτέλεση τεχνικών εργασιών συντήρησης και συμβολή στην κατασκευή του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοσή του.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

 • ·         Πτυχίο ΙΕΚ  ή ΤΕΙ  σε σχετική με το αντικείμενο της θέσης ειδικότητα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική και άλλες συναφείς ειδικότητες)
 • ·         Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
 • ·         Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)
 • ·         Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • ·         Εστίαση στο αποτέλεσμα
 • ·         Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • ·         Προσαρμοστικότητα
 • ·         Ομαδικό πνεύμα
 • ·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • ·         Εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερές τεχνικό αντικείμενο
 • ·         Άδεια ηλεκτρολόγου Α’ τάξης

Παροχές / εκπαίδευση και ανάπτυξη:

 • ·         Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών δεξιοτήτων και νέες τεχνολογίες
 • ·         Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • ·         Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας

Πωλητές σε καταστήματα

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Πωλητές Καταστημάτων στις ακόλουθες περιοχές:

 • ΑΙΓΑΙΟ
 • ΗΠΕΙΡΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • ΙΟΝΙΟ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΚΡΗΤΗ
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Προφίλ Θέσης Πωλητή Καταστήματος

Κύριο αντικείμενο:

 • ·         Προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων.
 • ·         Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη/ διεύρυνση του πελατολογίου.
 • ·         Συνεχής ενημέρωση για όλα τα προϊόντα & υπηρεσίες του Ομίλου με στόχο την πώληση των κατάλληλων προϊόντων και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

 •          Απολυτήριο λυκείου
 •          Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
 •          Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)
 •          Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 •          Πελατοκεντρική προσέγγιση
 •          Εστίαση στο αποτέλεσμα
 •          Ομαδικό πνεύμα
 •          Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 •          Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
 •         Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας
 •         Πτυχίο IEK ή ΤΕ

Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

 •           Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες
 •          Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 •          Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 •          Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας
 •          Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ειδικά οι αγγελίες που ανακοινώθηκαν για τεχνικούς πεδίου αφορούν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν και νέες θέσεις εργασίας για επιπλέον περιοχές.

Η εταιρεία προχωράει σε προσλήψεις και δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους ανθρώπους σε συνέχεια των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης που ανακοίνωσε πρόσφατα και τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των αποχωρήσεων μέσω των προγραμμάτων εθελουσίας. Οι προσλήψεις των νέων υπαλλήλων, που θα επιλεγούν, θα γίνονται σταδιακά από τις αρχές του νέου έτους.

Οι τεχνικοί που θα προσληφθούν θα παρακολουθήσουν άμεσα και ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδίασε η εταιρεία αποκλειστικά για τεχνικούς του ομίλου ΟΤΕ. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πρακτική και εμπειρική εξάσκηση και για τον σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ειδικά σχεδιασμένοι χώροι προσομοίωσης του αστικού δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ.

e-dimosio

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You missed