Ημέρα: 15 Αυγούστου 2013

Καταιγίδα “λυπητερών” από την εφορία – Αποστάλθηκαν 1 εκατ. εκκαθαριστικά για φόρο εισοδήματος και ΦΑΠ 2011

«Ο ταχυδρόμος θα χτυπήσει δυο φορές» τον Αϋγουστο για να φέρει άλλα δύο εκκαθαριστικά φόρου. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων