Ημέρα: 23 Ιουλίου 2013

Στην σειρά της αξιολόγησης οι υπάλληλοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση του Υπ. Παιδείας από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μπορεί το κύμα της διαθεσιμότητας για τους εκπαιδευτικούς της