Απίστευτες αδικίες σε βάρος φορολογουμένων με χαμηλό εισόδημα προερχόμενο από μία μόνο πηγή καθώς επίσης και άνιση φορολογική μεταχείριση σε φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα ίδιου ύψους προερχόμενα από διαφορετικές πηγές προκαλούν οι ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που προβλέπουν τη φορολόγηση κάθε πηγής εισοδήματος με διαφορετικό τρόπο.

Άνιση μεταχείριση

Από μια πιο προσεκτική ανάλυση των ρυθμίσεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, οι οποίες προβλέπουν φορολόγηση με διαφορετική κλίμακα συντελεστών ανά κατηγορία εισοδήματος, προκύπτει ότι:

  • Φορολογούμενοι με χαμηλό εισόδημα προερχόμενο από μία μόνο πηγή θα πληρώνουν φόρο μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλους φορολογουμένους, οι οποίοι έχουν υψηλότερο εισόδημα προερχόμενο από διαφορετικές πηγές!
  • Φορολογούμενοι που δηλώνουν το ίδιο ύψος εισοδήματος αλλά από διαφορετικές πηγές δεν θα πληρώνουν τον ίδιο φόρο!

Κατηγορίες εισοδήματος

Αυτές οι πρωτοφανείς στρεβλώσεις θα προκύψουν επειδή με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο κάθε κατηγορία εισοδήματος θα φορολογείται πλέον αυτοτελώς με ξεχωριστή κλίμακα φορολογικών συντελεστών. Ειδικότερα:

  • Το ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, παροχές σε είδος κ.λπ.) θα φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου: 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ, από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, και 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ, η  έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ, στο οποίο η έκπτωση θα μηδενίζεται.
  • Το γεωργικό εισόδημα θα φορολογείται αυτοτελώς με την κλίμακα και την έκπτωση φόρου που θα ισχύει για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.
  • Το εισόδημα από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογείται με 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για τυχόν επιπλέον ποσό πέραν των 50.000 ευρώ.
  • Το εισόδημα από ενοίκια θα φορολογείται με 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και με 33% για τυχόν επιπλέον ποσό πέραν των 12.000 ευρώ.

Οι αδικίες

Εξαιτίας των διαφορετικών αυτών τρόπων φορολόγησης που ισχύουν ανάλογα με τις πηγές προέλευσης των εισοδημάτων:

1. Ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ προερχόμενο αποκλειστικά από μισθούς θα πληρώνει φόρο 3.800 ευρώ. Αντιθέτως, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, από το οποίο, όμως, τα 15.000 ευρώ προέρχονται από ενοίκια και τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ προέρχονται από μισθούς θα πληρώνει συνολικό φόρο 3.390 ευρώ (2.190 ευρώ για τα ενοίκια και 1.200 ευρώ για το εισόδημα από μισθούς), δηλαδή θα πληρώνει φόρο λιγότερο κατά 410 ευρώ, σε σχέση με τον μισθωτό των 25.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι το συνολικό εισόδημά του θα είναι υψηλότερο κατά 5.000 ευρώ.

2. Ένας συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ προερχόμενο αποκλειστικά από συντάξεις θα πληρώσει φόρο 2.300 ευρώ. Ένας άλλος φορολογούμενος με συνολικό εισόδημα 25.000 ευρώ, από το οποίο, όμως, τα 12.000 ευρώ προέρχονται από ενοίκια και τα υπόλοιπα 13.000 ευρώ προέρχονται από συντάξεις θα πληρώσει συνολικό φόρο 1.960 ευρώ (1.200 ευρώ για το εισόδημα από ενοίκια και 760 ευρώ για το εισόδημα από συντάξεις)! Δηλαδή ο φορολογούμενος με το συνολικό εισόδημα των 25.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο χαμηλότερο κατά 340 ευρώ από τον φορολογούμενο με το εισόδημα των 20.000 ευρώ!

3. Από όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από μία μόνο πηγή χαμηλότερα των 40.000 ευρώ, οι αυτοαπασχολούμενοι (εμποροβιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ά.) για ίδια ποσά εισοδήματος θα πληρώνουν περισσότερο φόρο σε σύγκριση με όλες τις άλλες κατηγορίες, δηλαδή τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους εισοδηματίες και τους αγρότες! Κι αυτό διότι ειδικά στο εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ο φόρος θα επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ με 26%, ενώ στις λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων ο φόρος θα επιβάλλεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα 40.000 ευρώ. Π.χ. για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ένας εμποροβιοτέχνης ή ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει φόρο 5.200 ευρώ, ένας μισθωτός ή συνταξιούχος θα πληρώνει φόρο 2.300 ευρώ (χαμηλότερο κατά 50% σε σύγκριση με τον αυτοαπασχολούμενο) κι ένας εισοδηματίας θα πληρώνει φόρο 3.840 ευρώ (26,15% λιγότερο από όσο ο αυτοαπασχολούμενος)!

4. Κάθε μισθωτός με ετήσιο εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ θα πληρώνει για ίδιο ποσό εισοδήματος περισσότερο φόρο από έναν αυτοαπασχολούμενο (εμποροβιοτέχνη, ελεύθερο επαγγελματία κ.ά.) ή από έναν εισοδηματία! Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ, ο μισθωτός θα πληρώνει φόρο 14.300 ευρώ, ο αυτοαπασχολούμενος 13.000 ευρώ (λιγότερο κατά 1.300 ευρώ από τον μισθωτό) κι ο εισοδηματίας (ο φορολογούμενος με εισόδημα προερχόμενο μόνο από ενοίκια) θα πληρώνει φόρο 13.740 ευρώ (560 ευρώ λιγότερα από τον μισθωτό)!

«Κίνδυνος»

Το συμπέρασμα που προκύπτει λοιπόν είναι ότι, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καθιερώνονται φόροι διαφορετικών «ταχυτήτων» ανάλογα με τις κατηγορίες των εισοδημάτων που δηλώνονται, εξέλιξη η οποία θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που ήδη προκαλούνται από το υφιστάμενο σύστημα. Το γεγονός δε ότι φορολογούμενοι με ίδιο συνολικό εισόδημα θα αντιμετωπίζονται φορολογικά με διαφορετικό τρόπο μόνο και μόνο εξαιτίας της διαφορετικής πηγής προέλευσης των εισοδημάτων τους καθώς επίσης και το γεγονός ότι φορολογούμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα από μία μόνο πηγή θα πληρώνουν περισσότερο φόρο από φορολογούμενους με υψηλότερα εισοδήματα αλλά από διαφορετικές πηγές εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν μεγάλες φορολογικές ανισότητες ώστε να τεθεί θέμα αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων δεδομένου ότι παραβιάζουν τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «οι Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στα δημόσια βάρη χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Το ενδεχόμενο να είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με τις οποίες καθιερώνεται διαφορετική κλίμακα συντελεστών ανά πηγή εισοδήματος επισημαίνεται εμμέσως πλην σαφώς και στην έκθεση που συνέταξε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Η έκθεση της Βουλής

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την έκθεση αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 1 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με τις οποίες θεσπίζεται διαφορετική κλίμακα συντελεστών φορολογίας ανά κατηγορία εισοδήματος και καταργείται το ισχύον καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου με βάση μια ενιαία φορολογική κλίμακα, ενδέχεται να μη συνάδουν «προς τις αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα», υπό την έννοια ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, «υπό προϋποθέσεις, άγουν σε διαφορετική φορολογική επιβάρυνση εισοδημάτων ιδίου ύψους, αναλόγως της πηγής από την οποία προέρχονται, καθώς επίσης και σε βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση φορολογουμένων με μικρότερο εισόδημα προερχόμενο από μία πηγή εν σχέσει προς άλλους με μεγαλύτερο εισόδημα, το οποίο προέρχεται από περισσότερες πηγές».

Σύμφωνα εξάλλου με την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής η διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με την οποία προβλέπεται η χορήγηση νέου ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων 500 ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο μόνο σε όσους γονείς έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ αντίκειται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος».

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας κατά τη χθεσινή ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το φορολογικό νομοσχέδιο υπεραμύνθηκε των νέων ρυθμίσεων για το διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων ανάλογα με την πηγή προέλευσης και για το νέο καθεστώς χορήγησης πολυτεκνικών επιδομάτων.

Η 2η φάση

Κατά τα λοιπά, ο υπουργός προανήγγειλε μια νέα φάση «ουσιαστικής» φορολογικής μεταρρύθμισης που θα έχει τους εξής βασικούς στόχους:

• Να καταστήσει μεσομακροπρόθεσμα τις ΔΟΥ κυρίως ελεγκτικά κέντρα, τοποθετώντας το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος του στελεχιακού τους δυναμικού σε υπηρεσίες ελέγχου, διασταύρωσης, είσπραξης και στα δικαστικά τμήματα.

• Να μη χρειάζεται να πηγαίνει ο πολίτης ή ο φοροτεχνικός ή ο λογιστής στη ΔΟΥ παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

•  Τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου φόρου για τα ακίνητα που μεταξύ άλλων θα ενσωματώσει το σημερινό Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ), που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

• Τη θέσπιση και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων και μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα όλες οι πιθανές εστίες φοροδιαφυγής.

• Την επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (κάρτες κ.λπ.) σε μια ευρύτατη γκάμα συναλλαγών και για ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι συναλλαγές με μετρητά.

Από Ιούλιο ο φόρος υπεραξίας στις μετοχές

Από 1-7-2013 κι όχι από 1-4-2013, όπως προβλεπόταν αρχικά στο φορολογικό νομοσχέδιο, θα επιβάλλεται ο φόρος υπεραξίας στις μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Αυτό προβλέπει τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ο φόρος υπεραξίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νομοσχέδιο, θα ανέρχεται στο 20% της θετικής διαφοράς μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των μετοχών.

Εξάλλου, εκτός φορολογικού νομοσχεδίου παρέμεινε η ρύθμιση για τον «αναβαλλόμενο φόρο» στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.  Το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται ότι ερευνά τρόπους για να αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση με άλλη πρόβλεψη η οποία θα μπορούσε να καλύψει τα ποσά αυτά τα οποία τώρα οι τράπεζες είναι υπόχρεες να καλύψουν είτε με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είτε μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάνοντας την ανακεφαλαιοποίηση ισόποσα… ακριβότερη για τους ιδιώτες μετόχους τους.

Ελεύθερος Τύπος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.