Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Γρεβενά: Έκτακτη και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16 Οκτωβρίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στις 18:00

Σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών θα συζητηθεί το θέμα:  «Έγκριση Απολογισμού- Έγκριση μεταβολής κεφαλαίου και Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2011». Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό κατάστημα.

Μια ώρα αργότερα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου.
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. «ΑΝ.ΓΡΕ.» για την μεταγραφή της μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών.
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 9,525 MW».
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΕΛΛΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10,4 MW».
5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοσήμανση οδικού δικτύου».
6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μηλέας».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – ανάπλαση ανατολικού τμήματος κεντρικής οδού Κ. Ταλιαδούρη πόλης Γρεβενών».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου». (Δ.Ε. Ηρακλεωτών)
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις-τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού». (Δ.Ε. Περιβολίου)
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης – διαμόρφωση δρόμου». (Δ.Ε. Σμίξης)
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση ΔΔ Βορείου τμήματος Δ. Γρεβενών έτους 2007».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Κνίδης – Καλλιέργεια πηγών».
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων (έτους 2012)».
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ποταμών και ρεμάτων βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών».
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Έργα ύδρευσης στη Δ.Ε. Αγ. Κοσμά».
16. Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Οδοσήμανση οδικού δικτύου».
17. Έγκριση του 1ου Α.Π. (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής για το πάνω δίκτυο και συντήρηση δεξαμενών κοινότητας Αβδέλλας Ν. Γρεβενών».
18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Γρεβενών».
19. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών».
20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή νέων και αναπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες του Δήμου.
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ως προς πιστώσεις από χρηματοδοτήσεις ΣΑΤΑ έτους 2012 και 2011.
22. Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2012, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 για τη συνέχιση εκτέλεσης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ», αριθμός μελέτης 35/2008 της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών.
23. Αναμόρφωση του προϋπ/σμού ως προς πίστωση 9.500,00 € και εγγραφή της πίστωσης για εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΩΔΑ ΕΡΓΑ (ΕΤΟΥΣ 2012)». Έγκριση και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
24. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 323/2012 απόφασης του Δ.Σ. και αναμόρφωση του προϋπ/σμού, ως προς πίστωση 27.000,00 για την εκτέλεση του έργου «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ)».
25. Εγγραφή στον προϋπολογισμό τρέχ. έτους χρηματικό ποσό (14.936,78) € για την συνέχιση του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου».
26. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.
27. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.
28. Έγκριση συμμετοχής των εκλεγμένων γυναικών στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ».
29. Έγκριση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
30. Αγορά κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Γρεβενών.
31. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους Μαυραναίους.
32. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στα Γρεβενά.
33. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους Αγίους Θεοδώρους.
34. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κιβωτό.
35. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Κοσμάτι.
36. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Μυρσίνα.
37. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Σύνδενδρο.
38. Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
39. Επί αιτήσεως Νασιούλα Ηλία του Κων/νου
40. Επιστροφή χρημάτων από υλοτομία Δημοτικών Δασών.
41. Επιστροφή καταβληθέντων παραβόλων σε αλλοδαπούς.
42. Υλοτομία Δασικού Τμήματος 2 Δημοτικού Δάσους Γόργιανης Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.
43. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού κτιρίου (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται στον οικισμό Ασπροκάμπου της Τοπικής Κοινότητας Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών».
44. Δωρεά παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου (γραφεία πρώην κοινότητας Κληματακίου) της Τοπ. Κοινότητας Κληματακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κληματακίου.
45. Επί αιτήσεων των Τριανταφύλλου Δημητρίου του Κων/νου και Γεωργίου Παναγιώτη του Παντελή.

This entry was posted on Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, 2012 at 21:49 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply